Zakon o opravljanju mednarodnih storitev

Zakon o transnacionalnih storitvah je bil sprejet marca 2023; Osnovni namen in cilj zakona je zagotoviti prenos direktiv EU v nacionalno zakonodajo za ureditev delovnopravnega statusa vseh napotenih delavcev, kot ga določa Zakon o delovnih razmerjih.

Slovenija je prvič po vstopu v Evropsko unijo (EU) pristopila k formalni ureditvi mednarodnega poslovanja vseh slovenskih poslovnih subjektov, ki opravljajo registrirano dejavnost prek lastnih zaposlenih. Glede na naravo dela (začasno ali občasno ali stalno, neprekinjeno) zakon zagotavlja enakopravno obravnavo delavca na delovnem mestu, določa varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab delovnopravne zakonodaje ter vzpostavlja orodja za učinkovito izvrševanje. Spremljanje spoštovanja pravil za opravljanje transnacionalnih storitev, ki temeljijo na delovnem pravu in zagotavljanje ustrezne socialne varnosti napotenih delavcev.

Zakon o transnacionalnem opravljanju storitev nadomešča Direktivo (EU) 2020/1057 o posebnih pravilih za zaposlovanje voznikov v sektorju cestnega prometa. V zvezi s tem so bile v zakon vnesene posebne nove definicije, ki opredeljujejo različne vrste prevozov, na katere se nanašajo predpisi EU. Pogoji za opravljanje čezmejnih storitev v mednarodnem prometu, obveznosti delodajalcev in samozaposlenih oseb, nosilcev samostojne gospodarske dejavnosti, določene na področju spoštovanja pravil za čezmejno napotitev delavcev; Prav tako zakon nalaga sankcije tistim, ki kršijo pravila.

Drugi del sprememb in dopolnitev Zakona o transnacionalnem opravljanju storitev ureja postopek izdaje potrdila A1 zaposlenim in samozaposlenim osebam, ki opravljajo svoje delo ali samozaposlitveno dejavnost v najmanj dveh državah članicah EU. Zagotoviti je treba enakopravno obravnavo vseh slovenskih gospodarskih subjektov, ki delujejo ali registrirajo dejavnost na nadnacionalen način, bodisi prek lastnih zaposlenih bodisi prek samostojnih posameznikov, gospodarskih subjektov. Zakon določa nove splošne, nacionalne pogoje za opravljanje transnacionalnih storitev (tj. v najmanj dveh državah članicah) za vsa slovenska podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali opravljajo transnacionalno storitev občasno in začasno ali pogosto in za daljši čas. .

READ  9 varnih mest za upokojitev v tujini za manj kot 2000 USD na mesec

Izvršilni namen je vzpostavljena registracija cestnega nadzora tujih delodajalcev ali samozaposlenih oseb v mednarodnem prometu, ki se izvaja v skladu z Zakonom o opravljanju čezmejnih storitev. Določba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju znižuje davčno osnovo na zakonsko določen minimum za plačilo prispevkov za delavce na določenih delovnih mestih. Ta uredba bo začela veljati od leta 2024 naprej.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; S 1. januarjem 2024 začnejo veljati naslednje določbe:

  • Izvajanje Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko jedrsko skupnostjo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske na drugi strani,
  • Opravljanje nadnacionalnih storitev delodajalcev in samozaposlenih oseb (II. poglavje zakona),
  • vodenje evidenc prijav za opravljanje storitev, izdanih potrdil A1 in cestnega nadzora tujih delodajalcev oziroma samozaposlenih oseb v mednarodnem prometu (V. poglavje zakona, Evidence),
  • Pogoji za izdajo potrdila A1 oziroma verodostojnost izjave samozaposlenega, pravilnik o ugotavljanju verodostojnosti izjave za izpolnjevanje pogojev za neposreden dostop do elektronske evidence ZZZS ( ZZZS), podatki o izdanih potrdilih A1, prejemu podatkov o izpolnjenih vlogah za opravljanje storitev in Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) v vlogah za začetek opravljanja storitev), neposreden vpogled v elektronske evidence,
  • Določba o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x