Zaklepanje Slovenije zaradi povečanja okužb s COVID-19 | Državni / Svetovni

LJUBLJANA, Slovenija (AP) – Slovenski zdravstveni minister je v sredo opozoril, da bi se država lahko soočila z nočno moro, če ne bo zajezila izbruha virusa v majhni alpski državi in ​​drugih državah srednje in vzhodne Evrope z nizko precepljenostjo.

Ministrica za zdravje Jane Bokluger je dejala, da so bolniške postelje prepolne, saj je bilo v državi od januarja zabeleženih več dnevnih primerov. Z več kot 3.000 potrjenimi okužbami v zadnjih 24 urah se ključavnica omaja, je dejal Pokலmon.

kAm “(9: = 6 H6 H2E4965 H: E9 762C 2E? 6: 893 @ C:? 8 xE2 = J 2E E96 DE2CE @ 7 E96 6A: 56>: 4[ H6 2C6 ?@H 2E 2 EFC?:?8 A@:?E 3642FD6 @7 =@H G244:?2E:@? C2E6D 2?5 H6 4@F=5 62D:=J 92G6 2 q6C82>@ D46?2C:@[” !@<=F<2C D2:5[ 6G@<:?8 E96 92C56DE9:E xE2=:2? 4:EJ =2DE J62C]k ^ Da

Ta stran zahteva Javascript.

prosim Omogočite Javascript, da omogočite delovanje našega spletnega mesta in omogočite samo naročnikom dostop do funkcij, kot je vsebina.

kAm ~ 77: 4: 2 = D D2J $ = @ G6?: 2 92D 7F == J G244:? 2E65 2C @ F? 5 dbT @ 7: ED a>: ==: @? A6 A = 6]pFE9 C: E: 6D A = 2? E @ @ A6? > @ C6 r ~ ‘xs `h H2C5D:? E96 tFC @ A62? &?: @? ? 2 e: @? 2D:? E6? D: G6 42C6 F?: ED 2C6 haT 7F ==[ !@<=F<2C D2:5]k ^ Da

kAm ~ E96C? 2E: @? D:? r6? EC2 = 2? 5 t2DE6C? tFC @ A6 E92E 2 = D @ 92G6 = @ H G244:? 2E: @? ? F> 36CD 92G6 D66? 😕 764E: @? D DFC86 E @ C64 C5 = 6G6 = D]# 6 = F4E2? E = J[ 4@F?EC:6D 92G6 366? C6:>A@D:?8 D@>6 C6DEC:4E:@?D E@ 86E 2 8C:A @? E96 D:EF2E:@?]k ^ Da

kAm $ = @ G6?: 2 D @ 72C 92D C6BF: C65 r ~ ‘xs `h A2DD6D 7 @ C 6> A = @ J66D E @ 6? E6C E96: CH @ C 7 @ C 962 = E9 42C6 2? 5? FCD:? 8 9 @> 6 H @ C<6CD 2?5 :? $6C3:2[ E96 962=E9 A2DD 56E2:=:?8 @?6VD G244:?2E:@? DE2EFD :D C6BF:C65 7@C =2E6 6G6?:?8 9@FCD :? 32CD[ C6DE2FC2?ED 2?5 ?:89E4=F3D] #@>2?: 2 92D C6:? DE2E65 E @ F896C C6DEC: 4E: @? D E92E 2 = D @:? 4 = F56 2 4FC76H 2? 5 D9FEE:? 8 5 @ H? D @> 6 G6? F6D]k ^ Da

kAm (9: = 6 E96 tFC @ A62? &?: @? VD 2G6C286 G244:? 2E: @? C2E6: D 2C F? 5 f_T[ 4@F?EC:6D 😕 r6?EC2= 2?5 t2DE6C? tFC@A6 9@G6C 2C@F?5 d_T 2?5 =6DD] s6DA: E6 9:89? F> 36CD @ 7 r ~ ‘xs C6 = 2E65 562E9D:? C646? E H66[ :E 92D D66? @?=J 2 D=:89E FAA:4< 😕 G244:?2E:@?D]k ^ Da

kAm “(6 92G6 E96 H62A @? 2? 5 E96> 62? D[ H9:49 😀 G244:?2E:@?[” !@<=F<2C D2:5] “P? 5 H6 2C6? @E FD:? 8: E]” k ^ Da

kAmx? ? 6: 893 C:? 8 rC @ 2E: 2[ 962=E9 2FE9@C:E:6D @? (65?6D52J 2=D@ C6A@CE65 DFC8:?8 52:=J ?6H 42D6D @7 2C@F?5 c[d__ 😕 E96 4@F?ECJ @7 c]a>: ==: @?]tG6CJ D64 @? 5 E6DE:? E96 42A: E2 = + 28C63 42> 6 @FE A @ D: E: G6 2? 5? 6H E6DE:? 8 D: E6D 2C6 36:? 8 @ A6? 65[ 2FE9@C:E:6D D2:5]k ^ Da

kAm 6C3: 2? 5 @ 4E @ CD D2: 5 49: = 5C6? 2? 5 D> 2 == 323: 6D 2C6 2> @? 8 E9 @ D6 @? G6? E: = 2E: @? 2D E96 H666 |:?: DE6C b? 2 qC? 23: 4 D2: 5 E96C6 H: == 36? @: >> 65: 2E6? 6H C6DEC: 4E: @? D 3FE 962 = E9 2FE9 C: E: 6D H6C6 4 @? E6> A = 2E:? 8 D9: 7E:? 8 D49 @@ = 4 = 2DD6D @? = 😕 6]k ^ Am

kAm 6C3: 2? (65? 6D52J = @ 8865? 62C = J f[___ ?6H :?764E:@?D 2?5 ec >@C6 562E9D] | @ C6 E92? `]`>: ==: @? A6 @ A = 6 92G6 366? :?764E65:? E96 q2 =<2? 4@F?ECJ @7 f >: ==: @? H9: = 6? 62C = J `_[___ 92G6 5:65]k ^ Da

kAm “% 96> @DE:> A @ CE2? E E9:? 8 2E E9: D> @> 6? E: DE @:> A = 6> 6? E E96 CF = 6D 2 = C625J:? A = 246[” D2:5 qC?23:4] “x7 H6 5? VE 5 @ E92E[ 2?J ?6H >62DFC6D H:== >2<6 ?@ D6?D6]”K ^ Da

k9C ^ m

kAmu @ == @ H p! ‘D A2? 56>: 4 4 @ G6C286 2Ei k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 4 @ C @? G: CFD A2? 56EEAD: 4Qm 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 4 @ C @? 2G: CFD A2? 56>: 4k ^ 2mk ^ Am

Avtorske pravice 2021 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, oddajati, prepisovati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

READ  Newarkov dvojec Bloom upa, da bo olimpijska hokejska reprezentanca GB delovala na domačih tleh

Marija Ana

Amaterski kavni evangelist. Certificirani pionir piva. Navdušeno skromen navdušenec pop kulture.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x