Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo

Minister dr. je po nastopu funkcije junija poudaril, da bo ena glavnih prioritet vlade oblikovanje Sporazuma o partnerstvu in Načrta politike evropskega vključevanja, temeljnih dokumentov za finančno perspektivo 2021-2027. Alexander Jevček na novinarski konferenci po uradnem podpisu pogodbe:

»Z vključujočim pristopom, trdim delom in tesnim sodelovanjem z Evropsko komisijo, ministrstvi, vladnimi službami, razvojnimi skupinami integriranih regij, gospodarskimi in socialnimi partnerji smo uspeli, saj verjamemo, da lahko skupaj ustvarjamo prihodnost. Dialog z deležniki in razumevanje prihodnjih izzivov.”

Za finančno perspektivo 2021–2027, ki se izteče leta 2029, sporazum določa, da Slovenija nameni:

  • 806 milijonov EUR za zeleni in nizkoogljični prehod; Za naložbe, kot so pridobivanje sončne in vetrne energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb;
  • 727 milijonov EUR za razvoj, raziskave in inovacije; naložbe v raziskovalno infrastrukturo in raziskovalne zmogljivosti;
  • 769 milijonov EUR za socialno vključenost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje;
  • 511 milijonov EUR za trajnostno in pametno mobilnost; Za investicije, tj. posodobitev javnega potniškega prometa, predvsem železniške infrastrukture;
  • 95 mio EUR za regionalne pristope, tj. urbani in lokalni razvoj;
  • 250 milijonov evrov za savinjsko-šaleško regijo za opustitev rabe premoga in prestrukturiranje Zasavja.

Minister Ževček je izrazil upanje, da bo Slovenija načrt politike evropskega vključevanja dokončala do konca leta: »Danes je Vlada RS sprejela Načrt politike evropskega vključevanja. Pričakujemo, da bosta načrt potrdila oba razvojna sveta. Prihodnja področja usklajevanja bodo predložena v uradno odobritev Evropski komisiji. Postopki in glede na časovnico pričakujemo, da bo Evropska komisija načrt potrdila do konca tega leta. Skupni cilj.«

Minister Ževček je povedal, da se bo, ko bo Evropska komisija potrdila načrt, začelo krčenje sredstev za naslednje programsko obdobje.

READ  Murina E Holly Amy Independent Spirit Awards

Komisar Ferreira je ob podpisu povedal: “Skupaj bomo zgradili boljše in vse bolj moderno slovensko gospodarstvo, bolj zeleno in boljšo Slovenijo. Sporazum o partnerstvu je bil podpisan – zdaj ga je treba uresničiti. Skupaj smo ratificirali ta sporazum. Zdaj zagotoviti moramo, da bo uspešen.” “

Poudaril je nekatera prednostna področja investicij v novem planskem obdobju. Dejal je, da je treba povečati vlaganja v digitalizacijo in konkurenčnost, predvsem pa vlagati v inovacije. Komisar je poudaril, da Slovenija na tem področju ne naredi dovolj; Zato smo v novem programskem obdobju za ta namen namenili 727 milijonov evrov. Komisar je izpostavil tudi obseg zelenega prehoda in povečanje deleža obnovljivih virov energije, kar je po novem dogovoru.

Prejšnji teden je Evropska komisija potrdila sporazum o partnerstvu; Danes je na dvodnevni obisk v Slovenijo prispela evropska komisarka za integracijo in reforme Elisa Ferreira. Po današnjem podpisu sporazuma si bo komisarka jutri ogledala nekatere projekte v Mariboru in Murski Soboti, sofinancirane iz Evropskega sklada.

Kohezijska politika je osrednja naložbena politika Evropske unije in pomembno prispeva k hitri rasti Unije. Sledi dolgoročnemu cilju zmanjševanja ekonomskih in socialnih razlik, kar je mogoče doseči le z dolgoročnim načrtovanjem strukturnih reform in investicij. Sporazum vključuje naložbe vseh skladov politike evropske integracije, vključno z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom+, Kohezijskim skladom in Skladom za pravičen prehod. Vključuje tudi naložbe v Sklad za pomoč najbolj ogroženim ter Sklad za pomorstvo, ribištvo in ribogojstvo.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x