Slovenija z zakonom o lokacijah sončnih in vetrnih elektrarn pospešuje uvajanje obnovljivih virov energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je vložilo predlog zakona o umeščanju objektov obnovljivih virov energije z namenom intenzivnejše gradnje vetrnih in sončnih elektrarn z ureditvijo prostorskega načrtovanja.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kummer je dejal, da Slovenija zaostaja pri izrabi sončne energije, predvsem vetrne. Predstavil je osnutek zakona o lociranju naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, in navedel, da želi spodbuditi naložbe v sektor. V državi delujeta samo dve vetrni turbini.

Nekateri okoljevarstveniki so zaskrbljeni, ker predlog odpira pot racionalizaciji presoj vplivov na okolje. Slovenija sledi načrtu Evropske unije REPowerEU, ki naj bi čim prej pospešil uvajanje zelenih energetskih objektov za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv.

Velik potencial ponujajo parkirišča, nekdanji rudniki in obcestne parcele

Projekt vključuje predpise za hranilnike energije in postopke za priključitev elektrarn na elektroenergetsko omrežje. Zamisel je ustvariti posebna območja za obnovljivo energijo, pa tudi za uporabo protihrupnih ograj na avtocestah, zemljišč v bližini glavnih cest in degradiranih kmetijskih zemljišč. Druga primerna mesta za sončno energijo so parkirišča, strehe in nekdanja rudarska območja.

Ministrstvo namerava omogočiti večnamensko rabo zemljišč. Avtorji predloga se zavzemajo za ohranitev prvotne namembnosti. Predstaviti želijo na primer možnost postavitve sončnih in vetrnih elektrarn na umetnih jezerih ter postavitve vetrnih turbin v gozdovih.

Vpliv plavajočih sončnih elektrarn na vodno življenje še ni ugotovljen

Nekateri biologi in aktivisti so izrazili zaskrbljenost, da bodo plavajoče sončne elektrarne škodovale vodnemu življenju, ker jim bodo odvzele svetlobo, in trdili, da ni ustreznih znanstvenih raziskav. Povedali so tudi, da lahko takšni paneli preveč segrejejo vodo.

Minister Bojan Kummer je opozoril, da Slovenija zaostaja za ciljnim deležem obnovljivih virov energije, nadomestila, ki jih za to nadomestilo plačuje drugim državam EU, pa naraščajo. Cilj za leto 2030 je trenutno 27 %, vendar bi glede na nedavne napovedi lahko prihajajoča revizija dvignila razmerje med 35 % in 45 %.

READ  Štetje glasov kaže, da bo o predsedovanju Slovenije odločal drugi krog | Nacionalni

Uporaba kmetijskih zemljišč in naravnih habitatov za obnovljive vire energije je postala predmet vročih razprav v Evropi in zunaj nje, saj lahko vpliva na proizvodnjo hrane in biotsko raznovrstnost.


Ogledi po: 318

Franc Janez

Popotniški navdušenec. Posneta TV ninja. Neprimerno poslovanje. Twitter praksa.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x