Slovenija bo iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in ribogojstvo 2021-2027 prejela 24 milijonov evrov

Kot nadaljevanje tega Posvojitev Komisija je sprejela Sporazum o partnerstvu s Slovenijo za obdobje 2021–2027 Evropski sklad za morje, ribištvo in ribogojstvo Program za Slovenijo (EMFAF) bo pomagal pri izvedbi Skupna ribiška politika Evropske unije (SRP) in politične prednostne naloge EU so v njem opisane Evropski zeleni dogovor. Skupna finančna dodelitev za slovenski program 2021–2027 znaša 34 milijonov evrov v naslednjih šestih letih, od tega je prispevek EU 24 milijonov evrov.

Komisar za okolje, morje in ribištvo Virginijs Cinquevicius je dejal:

Z veseljem naznanjam sprejetje slovenskega programa EMFAF. Projekt bo pomagal Sloveniji doseči cilje trajnosti in biotske raznovrstnosti, zaščititi vodno biotsko raznovrstnost ter spodbujati nizkoogljično ribogojstvo in predelavo. Spodbujal bo zeleno in digitalno preobrazbo, prispeval k vitalnosti obalnih in celinskih ribiških skupnosti ter okrepil trajnostno morje in upravljanje morja v Jadranu.

Podporne dejavnosti

25.6% Dodelitev sheme bo namenjena trajnostnemu ribištvu, 32.3% Vlagati v trajnostno ribogojstvo, predelavo in trženje; 38% Trajnostno modro gospodarstvo in namensko 4.1% Naložbe bodo namenjene krepitvi mednarodnega upravljanja oceanov. Vsi podporni ukrepi bodo prispevali k okoljskim in podnebnim ciljem EU.

Program podpira različne funkcije, vključno z:

  • Trajnostno ribištvo: začasna prekinitev ribolovnih dejavnosti za zaščito morskih virov in prispevanje k primernemu življenjskemu standardu ribičev; Naložbe v izboljšanje infrastrukture ribiških pristanišč, olajšanje izvajanja iztovorne dajatve; Razširitev pokritosti z zaščitenimi morskimi območji v podporo okoljskim ciljem; naložbe v podporo dekarbonizaciji ribištva, naložbe v izbiro orodja, da se prepreči ulov premajhnih rib in nepotreben ulov; Zbiranje morskih odpadkov; Učinkovita ureditev in izvrševanje pravil skupne ribiške politike ter obsežne dejavnosti zbiranja podatkov za doseganje ciljev politike.
  • Trajnostno ribogojstvo, predelava in trženje: Naložbe v povečanje trajnosti, odpornosti, krožnega gospodarstva in prilagajanja podnebnim spremembam; Energetska učinkovitost in dekarbonizacija v ribogojstvu in predelavi; Krepitev konkurenčnosti; Spodbujanje inovativnosti in znanja ter diverzifikacije dejavnosti; Organizacija proizvajalcev in oblikovanje trženja.
  • Trajnostno modro gospodarstvo: Spodbujanje družbenih in gospodarskih dejavnosti, povezanih z modrim gospodarstvom, s podporo obalnim in celinskim ribiškim skupnostim po Sloveniji. To bo doseženo s strategijami lokalnega razvoja, ki jih vodi skupnost, pristopom od spodaj navzgor k razvoju politik, ki lokalne prebivalce spodbuja k oblikovanju in sodelovanju v lokalnih akcijskih skupinah. Pri izvajanju pristopa so upoštevane strategije pametne specializacije.
  • Mednarodna pomorska uprava: Naložbe za krepitev trajnostnega upravljanja v Jadranu z izboljšanjem poznavanja stanja morskega okolja; Izboljšanje kakovosti podatkov in izmenjave prek EMODnet; Razvoj sistema za izmenjavo informacij za spodbujanje pomorskega nadzora in sodelovanja obalne straže.
READ  Minister Hahn je z gospodarsko delegacijo obiskal Severno Makedonijo, namenjeno spodbujanju gospodarskega sodelovanja
Tortni diagram programa EMFAF za Slovenijo

Ključni rezultati, pričakovani do leta 2027

Slovenski program EMFAF bo prispeval k horizontalnim prioritetam EU. Evropski zeleni dogovor, Od kmetije do vilic in Biotska raznovrstnost strategije.

Projekt bo podpiral Odpornost sektorjev ribištva, ribogojstva in predelave S finančno pomočjo za diverzifikacijo proizvodnje ali uporabo kompenzacijskih shem za krepitev sektorjev modrega gospodarstva, da se bodo lahko zoperstavili prihodnji krizi. Izboljšal bo znanje, veščine in zmogljivost delavcev, pripomogel k izboljšanju higienskih in sanitarnih pogojev ter zagotovil energetsko učinkovitost, zmanjšanje odpadkov in kakovostne izdelke. Podpiral bo posodobitev ribiških, ribogojnih in predelovalnih obratov, vzpostavitev prvega proizvodnega sistema in razvoj kratkih dobavnih verig. Posebej bo usmerjen v razvojni potencial malih ribogojnic in malega ribištva.

The Zeleni premik Sektor je osrednjega pomena za načrt in naložbe bodo podprle prehod na goriva z nizko vsebnostjo ogljika ter ribolovne tehnike in orodje z majhnim vplivom, pa tudi posodobitev ribiških pristanišč in spodbujanje krožnega gospodarstva za vrednotenje morskih odpadkov. Financiranje bo zagotovljeno za raziskave in inovacije na področju zelenih tehnologij in dejavnosti, ki izboljšujejo stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti in habitatov. Podprti bodo organsko ribogojstvo, alge, sistemi recikliranja in ribogojstvo, ki zagotavljajo ekosistemske storitve.

The Digitalna transformacija Slovensko ribogojstvo, ribogojstvo in predelovalne sektorje bomo dosegli s široko paleto inovativnih rešitev, od mehanizmov nadzora in zbiranja ribiških podatkov do novih informacijskih tehnologij, ki se uporabljajo za ribogojstvo in predelavo. To bo vodilo do izboljšanega in posodobljenega upravljanja podatkov in tehnologije spremljanja ribištva, e-inovacije, uporabe novih digitalnih orodij in izboljšanja digitalnih veščin delavcev.

Finančna podpora lahko pomaga tudi pri upravljanju in razširitvi Zavarovana morska območja in Zbirajte oceanske smeti. Projekt bo okrepil okoljske aktivnosti, ki se izvajajo v okviru slovenskega prednostnega akcijskega okvira Natura 2000:Spremljanje morja in morskih habitatov in organizmov ter razvijanje znanstvenih spoznanj v skladu z Evropsko unijo Ptice in habitati smernice.

READ  Blackpeak Capital je zaključil prvo odločitev SEE Growth Equity Fund z 68,5 milijona evrov

Projekt EMFAF ima koristi od dobrega sodelovanja med Evropsko komisijo, nacionalnim upravnim organom in lokalnimi partnerji.

Ozadje

EMFAF traja od leta 2021 do 2027 in podpira skupno ribiško politiko, pomorsko politiko EU in agendo EU za mednarodno pomorsko upravljanje. Ta sklad pomaga doseči trajnostno ribištvo in ohranjati morske biološke vire.

Člen 8 Uredbe (EU) 2021/1139 o EMFAF zahteva, da države članice razvijejo nacionalni izvedbeni načrt za EMFAF. Načrt se osredotoča na prednostne naloge EU, določa strateške in naložbene prednostne naloge, vključno z letnimi finančnimi dodelitvami za vsako prednostno nalogo. Projekt mora potrditi Evropska komisija.

Več informacij

Projekti EMFAF 2021 – 2027

Skupna ribiška politika (SRP)

Uredba o javnih naročilih 2021–2027 (CPR)

Uredba EMFAF 2021–2027

Smernice za ribogojstvo

@VSinkevicius

@EU_MARE

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

| Long Play 2020 | All Rights Reserved|

Read also x