Sklepi vlade s sej vladnega odbora

Vlada sprejema predlog sprememb novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Vlada RS je na današnji seji Odbora za gospodarstvo soglašala s predlogom sprememb in dopolnitev Novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Amandmaji upoštevajo skladnost predlaganega zakona z Ustavo in pravnim redom Republike Slovenije ter mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora z zakonodajnega in tehničnega vidika. pa tudi nekaj pripomb strokovne javnosti.

Razširitev vpisa suhozida na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Vlada se je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve seznanila z napredkom pri pripravah za vpis elementa nesnovne kulturne dediščine suhih zidov na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Vlada je odobrila razširitev vpisa na nove partnerske države Andoro, Avstrijo, Belgijo, Irsko in Luksemburg ter se strinjala, da bo predložila priporočilo za razširitev v imenu sodelujočih držav Republike Irske. Poleg tega je vlada sklenila, da bo pripravo kandidature v imenu Slovenije vodilo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske zadeve pa bosta koordiniralo podpis kandidature za zagotavljanje pravočasne oddaje kandidature. Vlada je dala pooblastilo za podpis vloge za imenovanje Medke Ipavič, stalne predstavnice Republike Slovenije pri Unescu.

Slovensko strokovno podlago za širitev pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Javna agencija RS za varstvo kulturne dediščine, UKC Nova Gorica, JJS Skogjanske jame in Partnerstvo za ohranjanje in popularizacijo kraškega suhozida. Ministrstvo za kulturo se je v sodelovanju s predstavniki Irish Tourism, Culture, Arts, Gaeldatch, Sport and Media Department in Partnership for the Preservation and Promotion of Karst Drystone Wall ter specializiranimi organizacijami odločilo, da razširitev napisa na novo narod je bil upravičen. Ustvaril bo pogoje za širše partnerstvo držav, večji pretok informacij in dobrih praks, mehanizme in pristope za ohranjanje in vključevanje kulturne dediščine v trajnostni razvoj. Ta širitev je pozitivna spodbuda za mednarodno sodelovanje v okviru Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine.

READ  Državni sekretar Rasan se udeležuje seminarja RIAC in političnega posvetovalnega srečanja v Moskvi

Poleg Slovenije so prvotno nominirali še Grčijo kot vodilno državo, Hrvaško, Ciper, Francijo, Italijo, Španijo in Švico. Suhozid, ki ga je mogoče zgraditi brez uporabe kakršnih koli veziv, je bil 20. maja 2016 vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine in 28. novembra 2018 na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. “Umetnost, znanje in tehnike suhozidanja”.

Vlada spreminja izhodišče za program AV Media Programs 2022–2023, ki je vključen v veljavni razvojni načrt.

Vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve povečala vrednost programa AV Medijski programi 2022-2023, ki je vključen v veljavne razvojne načrte, za 20 % oziroma 400.000 evrov. Vlada je povečala vrednost programa za izboljšanje konkurenčnosti, izboljšanje kakovosti avdiovizualnega (AV) dela ter spodbujanje razvoja novih žanrov in televizijskih serij.

Na ta način bo razpis prinesel veliko število kakovostnih del z visoko produkcijsko vrednostjo. Izboljšane vsebine in večji produkcijski vložki bodo prinesli večji odstotek kakovostnih slovenskih del v programih AV ponudnikov. Gre za cilj, ki ga določata zakonodaja (Zakon o medijih, Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah) in Shema državnih pomoči.

Namen načrta AV Media Programs 2022–2023 je spodbujanje AV produkcije neodvisno od izdajateljev, ustvarjanje pogojev za razvoj AV produkcije in sorodne industrije ter povečanje deleža kakovostnih AV del in njihovega občinstva. Projekt izvaja Slovenski filmski center.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x