Sklepi vlade na seji vladnega odbora

Vlada povečuje namenska sredstva Javnega sklada Republike Slovenije za podjetnike

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji Odbora za gospodarstvo povečala premoženje in kapital za podjetnike Javnega sklada RS z vložkom 20 milijonov evrov v denarju v kapital Javnega sklada RS. Sredstva so namenjena izvajanju finančnih produktov za podjetja kot ukrep za blažitev posledic energetske krize, in sicer 10 mio EUR v letu 2023 in 10 mio EUR v letu 2024.

Povečanje, vrednost in vrsta sredstev, ki jih dodeli Javni sklad za podjetnike Republike Slovenije, morajo biti vpisani v sodni register. Vlada Republike Slovenije pooblašča ministra za gospodarstvo, turizem in šport, da sklene in podpiše pogodbo o prenosu sredstev v namenska sredstva Javnega sklada Republike Slovenije za podjetnike.

Sklad bo namenil 20 milijonov evrov dodeljenih sredstev za izvajanje finančnih produktov za mikro, mala in srednje velika podjetja. Sklad bo dodeljena sredstva porabil za izvajanje finančnih produktov v skladu z zakonom, ki ureja pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in Izvedbenim načrtom finančnih spodbud ministrstva. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malih in srednjih podjetij so predvidene finančne spodbude v obliki posojil.

Vlada daje soglasje k poslovno-finančnemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za podjetnike

Vlada je na seji odbora sprejela spremembe in dopolnitve Poslovno finančnega načrta Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2023.

Podjetniški sklad Slovenije vsako leto v skladu z Zakonom o javnih financah pripravi poslovni in finančni načrt za prihodnje leto, ki ga predloži ustanovitelju Republike Slovenije v sprejem. Pred tem ga obravnava nadzorni svet sklada, ki mora sestaviti pisno poročilo ustanovitelju, ki se opredeli do poslovnega in finančnega načrta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev. Nadzorni svet je dokument obravnaval na 1. redni seji dne 15. 6. 2023 in podal pozitivno mnenje k dopolnitvam.

READ  Adventures Overland promovira najdaljšo avtobusno turnejo na svetu

Spremembe poslovno-finančnega načrta se nanašajo na nadomestitev prvotno predvidene Posebne spodbude mladim podjetjem za trajnostni razvoj z uvedbo posebne spodbude za mikropodjetja v lesarski dejavnosti. Načrtovani so pripravljalni ukrepi za izvedbo ukrepov, ki se bodo financirali iz finančne perspektive 2021–2027.

Glede na navedeno se spremembe in dopolnitve Poslovno finančnega načrta 2023 nanašajo na izločitev prvotno načrtovanih posebnih spodbud mladim podjetjem za trajnostni razvoj, ki se bodo financirale iz preostalih sredstev finančne perspektive 2014-2020. Financirano iz proračuna. Navajajo tudi aktivnosti za pripravo ustreznih dokumentov in načrtov v letu 2023, ki se bodo izvajali preko Sklada, v skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

Te spremembe nimajo bistvenega vpliva na število predvidenih financiranj in podprtih podjetij, zato je kljub spremembam in dopolnitvam predvidena podpora za približno 122 mio EUR finančnih in okoljskih spodbud ter predvidenih 2330 projektov.

Vlada je v veljavni razvojni načrt 2023–2026 dodala nov program, imenovan »Izvedba pametnega anketiranja«.

Vlada je na seji potrdila tudi predlog, da se v veljavni Razvojni načrt 2023–2026 vključi nov program »Izvedba pametnega anketiranja«.

Projekt Smart Survey Implementation (SSI) izvaja konzorcij držav pod imenom ESSnet Smart Surveys. Projekt raziskuje in preizkuša napredne tehnike zbiranja podatkov za uradno statistiko z uporabo merilnih orodij za približevanje respondentu in viru podatkov. Shema bo trajala 24 mesecev, do 30. aprila 2025. Projekt vključuje 11 institucij iz 8 evropskih držav, koordinira pa ga nizozemski statistični urad (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Tako kot pripravljavci uradnih statistik po svetu tudi Statistični urad Republike Slovenije (SURS) beleži upadanje odzivnosti svojih anket. V tem kontekstu je zaželeno razumeti motivacijo in razloge anketirancev za sodelovanje v uradnih statističnih raziskavah, ki vključujejo pametne funkcije (npr. prepoznavanje lokacije na podlagi soglasja anketiranca). Projekt bo izvedel anketo med splošno javnostjo, da bi raziskali razloge za sodelovanje v raziskavah, ki vključujejo pametne funkcije. Sodelovanje v tem delu projekta je za SURS pomembno, saj na podlagi ankete, izvedene v projektu, pridobi pomembne informacije o značilnostih in motiviranosti respondentov za raziskovanje uradne statistike. Poleg tega bo SURS spremljal tudi druge rezultate projekta, da bi pridobil pomembne dodatne informacije o dejanskih strategijah za izvajanje prihodnjih uradnih statističnih raziskovanj z uporabo funkcij SMART.

READ  Prvi kvantni stik z Italijo in Slovenijo

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x