Sklepi vlade na sejah vladnih odborov

Sklepi vlade na sejah vladnih odborov

Slovenija, 3. maja – Na današnji seji odbora Vlade RS za gospodarstvo Vlada Republike Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo odobrila prevzem in plačilo obveznosti za proračunske postavke, namenjene na ravni skupine proračunskih uporabnikov, prek načrtovanih pravic porabe v odobrenem državnem proračunu za leto 2022.Zlasti stanje odhodkov do 23 233,5 milijona evrov.

Prometna infrastruktura je eden od pogojev za trajnostni razvoj Slovenije in omogoča ustrezno razporeditev v poslovni sektor in gibanje državljanov. Večje naložbe vključujejo visoko zmogljivo železniško infrastrukturo in uporabno državno cestno omrežje. Na podlagi resolucije Državnega načrta razvoja prometa Republike Slovenije do leta 2030 je tako imenovani načrt vlaganja v promet in prometno infrastrukturo oziroma predvsem okvir za nadaljnjo stabilizacijo. Trajnostne in dosledne naložbe v prometno infrastrukturo.

Dodeljena sredstva so pomemben vir financiranja naložb z velikim multiplikacijskim učinkom na gospodarsko rast. Sredstva za investicije v cestno in železniško infrastrukturo se razporejajo v skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za naložbe v prometno infrastrukturo, Zakonom o javnih financah in izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 in 2023.

Na ravni skupine proračunskih uporabnikov dodeljena sredstva za leto 2022 ne zadoščajo za izpolnitev pričakovanih obveznosti in jih je treba povečati za 25,9 milijona evrov. Glede na že registrirane pogodbe in tekoče postopke javnih naročil ter dinamiko, ki jo nakazujejo novi načrti, bi bilo treba zgornjo mejo dovoljenih izdatkov povečati na 31 31,7 milijona evrov, torej na znesek dodeljenih neporabljenih sredstev iz preteklega leta. , Proračunski uporabnik 2431 – Agencija RS za infrastrukturo, medtem pa naj bi proračunski uporabniki 2432 – Uprava RS za pomorstvo in 2430 – Ministrstvo za infrastrukturo porabili 5,5,8 milijona manj od odobrenega proračuna za leto 2022. .

READ  Počitniški promet kljub opozorilom pred virusi zapira meje Balkana | Poslovne novice

Po določbah petega odstavka 21. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 lahko Ministrstvo za infrastrukturo sprejema in plačuje obveznosti za namenske proračunske postavke na ravni odbora. Proračunski uporabniki z načrtovanimi pravicami porabe v sprejetem državnem proračunu za leto 2022, stanje odhodkov do 25,9 mio EUR oziroma 233,5 mio EUR.

na seji, Vlada je v razvojni načrt vključila program »Naravovarstvene naložbe«.. Izhodiščna vrednost načrta »Naravovarstvene naložbe« je bila 639.396,12 EUR. Namen investicijskega načrta je zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje javne službe na področju ohranjanja narave, opravljanje naravovarstveno-razvojnih del in izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti javnih varstvenih organizacij.

Gre za naložbe izvajalcev javnih služb na področju ohranjanja narave (Upravljavci: Narodni park Triglov, Regionalni park Šojanske jame, Kozansko regijski park, Rodensko Bolgi, Goriko, Kolpa, Strunjan, Naravni in naravni parki Sekowlz Saltbansz in Lsubzak Zszczak Republika Slovenija Inštitut za naravoslovje in ribištvo Inštitut Slovenije). Investicijska sredstva so namenjena nakupu opreme, osnovnih sredstev za izvajanje naravovarstvenih del in drugih načrtovanih vlaganj v programe in finančne načrte posameznih javnih podjetij, nakupu zemljišč, ki so pomembna za ohranjanje narave, in vlaganju sklada. Pridobljeno iz odškodnine za stavbno pravico.

Na današnji seji odbora vlade za državno organizacijo in javne zadeve je Širitev in obnovo Doma upokojencev Kozhevje je vlada vključila v sedanji razvojni načrt. Ocenjena vrednost investicije z DDV je 896.551,32 EUR; Izvajal se bo v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije je mogoče urediti fizioterapevtske prostore, skupne prostore (jedilnico), prostor za duhovno opazovanje in ločen vhod za obiskovalce ter tako ustvariti varnejše bivalno okolje za epidemiološke stanovalce. Prostorska in institucionalna prilagoditev doma za starejše razmeram ter trenutnim tehničnim standardom. Hkrati se bodo izboljšale življenjske razmere in kakovost oskrbe prebivalcev različnih slojev ter zagotovljena večja intimnost in zasebnost.

READ  Slovenska soteska Blade, Gorge je postala prvo evropsko mesto brez odpadkov

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x