Prometni kaos zaradi snega, vetra, izpadov elektrike po Sloveniji | aprila

LJUBLJANA, Slovenija (AP) – Snežni metež z močnim vetrom je v ponedeljek povzročil prometni kaos na glavni avtocesti in drugih cestah v Sloveniji, nekateri deli države pa so začasno ostali brez elektrike.

Sneženje pozno v nedeljo je ponoči povzročilo ducat prometnih nesreč, saj so podrta drevesa in daljnovodi blokirali lokalne ceste, tudi v prestolnici Ljubljani, so povedali uradniki.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAmpFE9@C:E:6D FC865 $=@G6?:2?D ?@EE@ EC2G6= F?=6DD 23D@=FE6=J ?646DD2CJ]wF86 =:?6D @7 42CD 4@?E:? F65 E@ 4C2H= 2E 2 D?2:=’D A246 2=@?8 >2?JC@25D E9C@F89@FE E96 4@F?ECJ |@?52J >@C?:?8 3642FD6 @ 7 E96 325 H62E96C 4@?5:E:@?D]k^Am

kAm%96 9:89H2J 4@??64E:?8 E96 p5C:2E:4 4@2DE=:?6 H:E9 {;F3=;2?2 H2D 3=@4<65 :? D@>6 2C62D 3642FD6 @7 9:89 H:?5D]w62GJ G69:4=6D 92G6 366? 32??65 @? E96 27764E65 C@25D 😕 E96 p=A:?6 ?2E:@?]k^Am

kAm|6E6@C@=@8:DED D2:5 E96 D?@H 😀 6IA64E65 E@ 62D6 3J %F6D52J]k^Am

kAm$EC@?8 H:?5D =2DE H66<6?5 AC@>AE65 7:C67:89E6CD E@ C6DA@?5 E@ D@>6 a__ 42==D 7@C 96=A : ? ?6:893@C:?8 rC@2E:2]k^Da

kAm$?@H 2=D@ 5:DCFAE65 EC277:4 😕 rC@2E:2 @? |@?52J 27E6C 3=2?<6E:?8 A2CED @7 E96 p5C:2E:4 4@2DE 2?5 D@>6 @7 rC@2E:2VD :D=2?5D]k^Am

kAm|@DE 76CCJ =:?6D H6C6 92=E65 @? |@?52J 5F6 E@ DEC@?8 H:?5D[ =62G:?8 E96 >2;@C:EJ @7 rC@2E:2? :D=2?5D 4FE @77[ DE2E6 w#% E6=6G:D:@? C6A@CE65]k^ Da

kAmx? E96 42A:E2= +28C63[ DEC@?8 H:?5D C6DF=E65 😕 E96 4@==2AD6 @7 D4277@=5:?8 2C@F?5 2 3F:=5:?8 F?56C C6?@G2E:@? 😕 2 46?EC2= DBF2C6[ 42FD:?8 ?@ :?;FC:6D] w62GJ D?@H 2?5 H:?5 😕 E96 ?@CE9 3C@F89E EC277:4 😕 E96 >@F?E2:?@FD v@CD<: z@E2C C68:@? E@ 2 G:CEF2= DE2?5DE:==[ w#% D2:5]k^ Da

kAm!C@3=6>DH:E9 6=64EC:4:EJ DFAA=J 😕 C6>@E6 G:==286D H6C6 C6A@CE65 7FCE96C D@FE9 😕 ?6:893@C:?8 |@?E6?68C@[ 7@==@H:?8 2 962GJ H66<6?5 D?@H72==]k^ Da

READ  Hamilton 0-3 Celtic: Otson Edward, Le Griffiths in David Turnbull so premagali ogenj | Nogometne novice

kAmq2=<2? 4@F?EC:6D =2DE H66< 32EE=65 H:E9 7=@@5D 42FD65 3J E@CC6?E:2= C2:?D]|2?JC:G6CD 2?5 DEC62>D E9C @F89@FE E96 C68:@? @G6C7=@H65[ 7=@@5:?8 9@>6D 2?5 72C>=2?5 2?5 42FD:?8 =2?5D=:56D]k^ Da

kAmpFE9@C:E:6D 😕 $6C3:2 D2:5 |@?52J E96J C64@G6C65 E96 3@5J @7 E96 D64@?5 G:4E:> @7 =2DE H666? 5C@H?65 27E6C E96J H6C6 DH6AE 2H2J 3J 2 C28:?8 C:G6C 😕 E96 E@H? @7 }@G: !2K2C]k^da

Avtorske pravice 2023 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, predvajati, prepisati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x