Od ponedeljka bo negativni test ob vstopu v Slovenijo zadostoval, da karantena ne bo naročena.

Nova uredba spreminja pravila za odreditev karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvede se oranžni seznam držav (države s poslabšanjem epidemioloških razmer), ki nadomešča sedanji rumeni seznam. Države, ki niso na zelenem (varne države) ali rdečem seznamu (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej na oranžnem seznamu.

Vnos iz držav na zelenem seznamu

Še vedno velja, da na zelenem seznamu za vstop v državo iz države ni karantene. Po novem velja tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi vsaj 14 dni neprekinjeno prebivala pred vstopom v Slovenijo in lahko to dokaže z dokazili.

Vstop iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene je zdaj mogoč le z negativnim testom

Oseba, ki vstopa v Slovenijo in prebiva v državah, ki so na rdečem ali oranžnem seznamu, ali prihaja iz teh držav, se zaradi možne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni. Karantena ne bo naročena, če oseba predloži negativni rezultat testa pri prehodu meje prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejša od 48 ur in je bila izvedena v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji bodisi s strani organizacije bodisi s strani posameznika, imenovanega Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so bili opredeljeni kot ustrezni in verodostojni ter navedeni na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Izjeme brez karantene in negativnega vstopnega testa iz vseh držav na rdečem in oranžnem seznamu

Obstaja 12 izjem, ko karantena ne bo naročena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz katere koli rdeče in oranžne države je tako dovoljen:

 • čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi schengenski državi, za kar ima dokazilo ali utemeljuje razlog za prehod meje kot dnevni migrant;
 • oseba, napotena v misijo ali iz misije v mednarodnem prometnem sektorju;
 • oseba, ki opravlja prevoz blaga ali oseb iz ali v Slovenijo v komercialnem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
 • oseba, ki potuje v tranzitu skozi Slovenijo in zapusti Slovenijo najkasneje 12 ur po vstopu;
 • oseba z diplomatskim potnim listom;
 • član tuje uradne delegacije, ki prihaja v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa ali člana uradne delegacije Slovenije, ki se vrača iz tujine;
 • predstavnik tujega varnostnega organa (policije ali sodstva), ki opravlja uradno nalogo in čim prej po opravljeni nalogi zapusti Slovenijo;
 • pripadnik Slovenske vojske, policija ali uslužbenec državnega organa, ki se vrača z napotitve v tujino, in uslužbenci državnih organov na službenem potovanju v tujino (obvezno je treba preveriti prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
 • oseba, ki prestopi mejo (dnevno ali občasno) zaradi sodelovanja v izobraževanju ali znanstvenih raziskavah v Sloveniji ali v tujini in to dokaže z ustreznimi dokazi, in njeni starši ali druge osebe, ki jih prepeljejo in se čez mejo vrnejo v 24 urah po prehodu meje ;
 • oseba, ki prestopi mejo zaradi nujnih osebnih zadev ali nujnih poslovnih razlogov in to dokaže z ustreznimi dokazili ter se čez mejo vrne v najkrajšem času, potrebnem za izvedbo naloge, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožji družinski člani osebe);
 • oseba, ki je bila v Slovenijo prepeljana z reševalnim vozilom ali reševalnim vozilom in spremljajočim medicinskim osebjem v tem vozilu;
 • oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravniškem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskem območju in se čez mejo vrne takoj po zaključku zdravniškega pregleda ali posega ali takoj, ko to dopušča zdravstveno stanje (skupaj s spremljevalcem kadar je nujno potrebno zaradi zdravstvenega stanja).
READ  Janša je obiskal mariborskega župana Arsenoviča

Ustrezni dokazi za dokazovanje nujnih nujnih zadev iz točke 10 vključujejo na primer sodne odločbe ali druga podobna dejanja, s katerimi oseba uveljavlja pravice dostopa do otrok.

Osebe, ki imajo potni list za potnika, ki ga izdajo mednarodne organizacije in imajo vabilo ali potrdilo, ki jih je izdal državni organ Republike Slovenije, dokazujejo uradni namen njihovega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kot imetniki diplomatskih potnih listov (5. točka).

Vstop iz sosednjih oranžnih ali rdečih držav

Poleg tega obstajajo tri izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba ne potrebuje negativnega testa.. Tako je dovoljen vstop iz sosednjih držav, ne glede na to, ali je sosednja država na oranžnem ali rdečem seznamu:

 • dvojni lastnik ali najemnik zemljišča na obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prečka državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijskih, kmetijskih in gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe) ;
 • državljan Slovenije ali tujec s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali stanovanjskega plovila v sosednji državi ali ima pravico do uporabe nepremičnine, stanovanjskega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi na podlagi najemna ali najemna pogodba ali druga pogodba. Sloveniji in to dokaže z ustreznimi dokumenti, če se v Slovenijo vrne v 48 urah po odhodu (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
 • oseba, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijskih zemljišč v sosednji državi, pomaga pri sezonskem spravilu kmetijskih pridelkov in to dokaže z ustreznimi dokazili, če se vrne čez mejo v 24 urah Slovenija.

Vstop iz oranžnih držav članic EU ali schengenskega območja

Poleg tega obstaja še ena izjema brez karantene in negativnega testa, in sicer:

 • oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice EU ali schengenske države, ki je na oranžnem seznamu.
READ  Mohori ustanovi fundacijo za pomoč pri razvoju mladinskega kolesarjenja v Sloveniji

Med karanteno je dovoljeno testiranje

Oseba, ki je bila z odločbo v karanteni, se lahko med trajanjem karantene testira na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je rezultat testa negativen, pristojni organ odločitev prekliče.

Spremembe bodo začele veljati v ponedeljek, 28. septembra 2020.

Besedilo: www.gov.si

Franc Janez

Popotniški navdušenec. Posneta TV ninja. Neprimerno poslovanje. Twitter praksa.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x