Naključno okrevanje svetovnega gospodarstva leta 2021