Ministra Fajon in Argone sta se s predstavniki slovenske narodne manjšine v Italiji pogovarjala o aktualnih vprašanjih

Predstavniki slovenske narodne manjšine v Italiji so predstavili glavna vprašanja in stanje uresničevanja njihovih pravic, s poudarkom na iskanju učinkovitih načinov zastopanja predstavnikov narodne manjšine v italijanskih predstavniških telesih lokalnih in državnih oblasti. Nadaljevali so obravnavo vprašanj slovenskega šolstva in javne rabe slovenskega jezika na območjih, kjer živijo manjšine, ter možnosti za krepitev njegove gospodarske osnove.

Ministrica Fajon je zagotovila, da Slovenija pozorno spremlja vse teme in vprašanja, pomembna za obstoj in razvoj slovenske narodne manjšine v Italiji. “Slovenska manjšina v Italiji in italijanska skupnost v Sloveniji sta motor sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Naša prizadevanja so usmerjena v pospešitev procesa reševanja odprtih vprašanj v duhu dobrih sosedskih odnosov. Italijanska stran pričakovanja oz. Slovenci v Italiji v nekaj dneh,« je pojasnila ministrica Fajon ob odprtju s sosednjo Italijo. Slovenija si bo še naprej prizadevala za spodbujanje političnega dialoga in s tem utrla pot nadaljnji obravnavi širokega spektra vprašanj. vpliva na življenje slovenske manjšine v Italiji.

Minister Matej Arčon je pozdravil današnje srečanje s predstavniki slovenske narodne manjšine v Italiji. “Po mojem mnenju je nujno, da takšna pripravljalna srečanja postanejo ustaljena praksa pred bilateralnimi srečanji z visokimi predstavniki sosednjih držav,” je poudaril minister in dodal, da je med prednostnimi nalogami, ki jih mora Slovenija predlagati v dvostranskih odnosih z Italijo, tudi zajamčeno zastopanje. Med predstavniškimi organi slovenske manjšine, na ravni avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine in na državni ravni, nenazadnje tudi v luči visoke stopnje zaščite, ki jo je Slovenija priznala avtonomni italijanski narodni skupnosti.

Oba ministra sta izpostavila pomen čezmejnega sodelovanja za slovensko narodno manjšino in projekt Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 Nova Gorica – Gorizia GO. Pod pokroviteljstvom predsednika Slovenije in Italije. Ministrica Fajon je pozdravila ustanovitev Projektne pisarne v okviru Slovenskega lokalnega gospodarskega združenja, ki Slovencem v Italiji nudi strokovno pomoč pri prijavi na razpise EPK 2025. Urad je bil ustanovljen na podlagi dogovora med obema krovnima. ustanov, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij ter Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki financira urad.

READ  NIIP: Pomembna, vendar redko uporabljena metrika

Ministrica Fajon je pozdravila ukrepe za izboljšanje sodelovanja in redne izmenjave med slovensko manjšino v Italiji in italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji, zato se je zavzela za nadaljnje usklajevanje med obema prek drugih skupnih vsebin in ciljnih programov, kot je EPK 2025. Minister Arčon je poudaril, da je imel februarja srečanje obeh skupnosti na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Današnjega srečanja so se udeležili predstavniki krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Senija Dobrila, predsednik Sveta slovenskih organizacij Valder Pandalj, predsednik odbora za enakost Marko Jark in deželni svetnik Marko. Pisani.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x