Minister Hahn je predstavil financiranje gospodarskih in turističnih dejavnosti Slovencev v Porabju v višini 1,168 milijona evrov.

Minister Hahn se je v Slovenskem kulturno-informacijskem centru Lipa v Monostru srečal s predstavniki slovenske manjšine na Madžarskem, župani Porabja in lokalnimi gospodarstveniki. Na podlagi načrta za izboljšanje gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 sta z Zvezo Slovencev na Madžarskem podpisala »Sporazum o izvajanju in financiranju akcije 2.1: Turistične investicije – Slovenska narodna skupnost na Madžarskem«. Turistična vlaganja na območju, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Minister Madjas Hahn je poudaril: »Vesel sem, da danes srečam naše Slovence v Porabju in spoznam njihovo delo in stanje v gospodarstvu. Za njihove gospodarske dejavnosti in razvoj turizma bo ministrstvo letos namenilo skoraj 1,2 milijona evrov, za obnovo njihovega Slovenskega kulturnega doma pa 300.000 evrov. Ne nazadnje me veseli, kako lokalni podjetniki cenijo naš prispevek k razvoju. To podporo bomo nadaljevali,” je dejal.

Minister je po omenjeni shemi objavil dva razpisa. Drugi javni razpis za spodbujanje gospodarskih naložb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) na območju, kjer živijo avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, bo predvidoma objavljen konec maja. Skupaj bo dodeljenih 488.000 evrov, ki bodo na voljo za več prijavnih rokov oziroma do porabe sredstev. Cilj javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev novih zmogljivosti in izboljšati obstoječo produktivnost mikro, malih in srednje velikih podjetij na upravičenem območju Slovenskega Porabja. Upravičeni prijavitelji so MSP, upravičeni izdatki pa vključujejo predvsem gradbena in obrtniška dela, nakupe strojev in opreme. Vsak upravičeni prijavitelj lahko prejme sredstva od 3.000 EUR do največ 50.000 EUR na projekt.

Poleg tega bo predvidoma junija letos objavljen javni razpis – spodbujanje turizma in dodatnih dejavnosti ter promocija lokalnih proizvodov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Ministrstvo si prizadeva za spodbujanje turizma in dopolnilnih dejavnosti v Slovenskem Porabju. Skupaj bo namenjenih 680.000 evrov. Upravičeni prijavitelji bodo mala in srednja podjetja ter druge organizacije, kot so društva, javni zavodi, razvojne agencije in turistične kmetije. Vsak upravičeni vlagatelj lahko prejme sredstva po shemi državne pomoči »de minimis« do največ 75 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški vključujejo gradbena in obrtniška dela, nakup opreme, stroške tržnega komuniciranja in druge stroške zunanjih izvajalcev.

READ  Ker so nadomestne volitve končane, Mark Zuckerberg odvrača pozornost od volitev

V okviru obiska v Porabju se je minister Han ločeno sestal tudi z Gabrom Husarjem, županom Občine Monastir, s poudarkom na gospodarskih temah, povezanih s čezmejno regijo. Minister je županu izrazil zanimanje za raziskavo nepovratnih sredstev Madžarske agencije za spodbujanje investicij (HIPA) za mala podjetja z vložki pod 10 milijoni in manj kot 50 zaposlenimi. regiji. Omogočil bo tudi prijavo slovenskim podjetjem v regiji za sredstva.

V okviru obiska si je slovenska delegacija ogledala tudi Slovensko vzorčno kmetijo v Kornjem Ceniku in podjetje Porabski Mizar, ki je dobra praksa pri spodbujanju družinskega podjetništva.

Načrt razvoja gospodarskega temelja Madžarske nacionalne družbe 2021–2024

V obdobju od 2021 do 2024 je bilo s Programom finančnih spodbud za razvoj gospodarstva na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, namenjenih 2,1 milijona evrov. Njegov namen je zmanjšati Gospodarski razvoj regije z ustvarjanjem novih delovnih mest, ohranjanjem obstoječih, izboljšanjem in postavitvijo nove infrastrukture ter povečanjem privlačnosti regije.

Program sestavljajo trije ukrepi: i) spodbujanje investicij v gospodarstvo, ii) razvoj turizma, predvsem turističnih investicij za turistične ponudnike in lokalne oblasti ter investicij v infrastrukturo nacionalnih družbenih organizacij, kot je Zveza Slovencev . Hungary, Porabje do, and Rasvojna Agencija Slovenska Krajina (Slovenian Landscape Development Agency); iii) Podpora izvajanju projekta.

Novembra lani je bil objavljen prvi javni razpis za spodbujanje gospodarskih naložb za MSP na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti na Madžarskem. Upravičeni stroški vključujejo nakup strojev in opreme ter gradbena in obrtniška dela. Najnižji znesek dotacije je bil 3.000 EUR, najvišji pa 50.000 EUR. 202.000 evrov je bilo namenjenih 12 projektom, dva sta že zaključena.

Madžarska je bila v letu 2022 sedma najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije po vrednosti blagovne menjave in deveta po vrednosti neposrednih tujih naložb v Sloveniji. Pomembno gospodarsko sodelovanje poteka tudi na področju turizma, kjer je Madžarska po prihodih in prenočitvah tujih turistov na šestem mestu v Sloveniji.

READ  Evropski projekt za pomoč pri zmanjševanju posledic poplav v Sloveniji

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x