Evropske dnevne novice, 5. junij 2023 | Perspektive in dogodki

Tekmovanje

Državna pomoč

 • COdobrava opustitev 346 milijonov EUR vrednega poljskega načrta za podporo kmetijskim proizvajalcem v kontekstu ruske vojne proti Ukrajini (SA.107273) Central Express

Trgovina in carina

 • AJenda: Trgovinska politika Odbor (pridruženi člani) – 8. junij 2023
 • AGenda: Delovna skupina Carinska unija (generalni direktor carine) – 26. junij 2023
 • Minutes – 51. strokovna skupina za carino – Oddelek za tarifo in statistično nomenklaturo (Koordinacijski oddelek HS/WCO2023 od 15. do 17. maja
 • MInfuzija – 26 Mreža pooblaščenih gospodarskih subjektov Srečanje – 16. in 17. marec 2023
 • Copustitev Izvedbena uredba (EU) /… v kombinirani nomenklaturi (KN: 2106 90 98)
 • EU-Avstralija Trgovinski sporazum – informativni list – junij 2023
 • ohvizija Pogajanja o prosti trgovini – posodobljeno 4. junija 2023
 • ohvizija Sporazumi o gospodarskem partnerstvu – posodobljeno 4. junija 2023
 • RUredba (EU) 2023/1077 Začasni ukrepi za liberalizacijo trgovine, ki podpirajo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v skladu s pridružitvenim sporazumom med Evropskim parlamentom in Svetom z dne 31. maja 2023 med Evropsko unijo in Evropsko jedrsko skupnostjo ter njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino z dne drugi del
 • BRussell poziva Združeno kraljestvo, naj se pridruži trgovinskemu dogovoru za zmanjšanje tveganja carin na avtomobile po brexitu – Britansko članstvo na pan-evro-sredozemskem vrhu ni ‘hitra rešitev’ – trgovinski strokovnjaki opozarjajo – Financial Times

Notranji trg, industrija in raziskave

kemija

 • ADnevni red: 59. seja odbora za Socialno-ekonomska analiza – od 6. do 9. junija 2023 in od 13. do 14. junija 2023
 • CIgnoriranje odobreno Uredba (EU) …/… 25.4.2023 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju ter zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku Del 1, oddelek 1.1 Priloge VI. Sestavine v zvezi z vključitvijo opomb v 3 – Namen, da se ne bo nasprotovalo listini o zastopanju

Intelektualna lastnina

 • ADnevni red za: Delovna skupina za intelektualno lastnino (avtorske pravice) – 16. junij 2023

Finančne storitve

 • AOdgovori Gospa McGuinness predstavila evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Harmonizacija bančnih objav za končne uporabnike v EU

Obdavčenje

Kmetijstvo in ribištvo

 • BPredlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in spremembi Uredbe (EU) 2021/2115
  Osnutek komentarja Poslanka Evropskega parlamenta Clara Aguilera (odbor AGRI) – spremembe 1939 – 1942
  Komentiraj Evropska poslanka Michéle Rivasi (skupina DEVE)

Zaposlovanje in socialna politika

Energija

 • ADnevni red: Zasedanje Sveta Evropske unije (TTE – Energija) – 19. junij 2023
 • RPoročilo Iz pregleda Sveta o nujnih intervencijah za obravnavo visokih cen energije v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2022/1854
 • AOdgovori Predstavila gospa Simpson evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Hidroelektrarna Sira-Soria
 • AOdgovori Predstavila gospa Simpson evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Postopek ločevanja makroprojektov obnovljivih virov energije
 • Answer Gospa Simpson ga je predstavila evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Standardi energetske učinkovitosti za prikolice in mobilne hišice
 • AOdgovori Predstavila gospa Simpson evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Trgovina z energijo s Savdsko Arabijo in možen ponovni izvoz ruske nafte
 • AOdgovori Predstavila gospa Simpson evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Kratkoročni ukrepi za zagotovitev cenovno dostopne in trajnostne energije v Romuniji
 • AOdgovori Predstavila gospa Simpson evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Izvajanje okvira za pospešitev uvajanja obnovljive energije – Uredba Sveta (EU) 2022/2577
 • ACER Posvetovali se bodo O spremembah in dopolnitvah omrežnega kodeksa o priključku na elektroenergetsko omrežje
 • ACER odobri Popravki metodologije za izračun rednih tečajev, ki izhajajo iz konsolidacije za dan vnaprej
 • BRussell prepriča banke, naj jamčijo za plin, shranjen v Ukrajini – ta od vojne razdejana država ima največja podzemna skladišča v Evropi – Financial Times
 • ohrlen: Ali je poljski energetski velikan orodje vlade? – Naftno in plinsko podjetje in njegov izvršni direktor sta v središču razprave o političnem vplivu na gospodarstvo – Financial Times

Okolje in podnebne spremembe

 • AGenda: Delovna skupina okolju – 5., 6. in 8. junija 2023
 • BPredlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1242 v zvezi z okrepitvijo standardov glede emisij CO₂ in uskladitvijo obveznosti poročanja za nova težka vozila ter razveljavitvijo Uredbe (EU) 2018/956 – Politična razprava
 • BPredlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistem zraku za Evropo (prenovitev) – Politična razprava
 • DEmografija in podnebne spremembe: Novo poročilo Prikazuje neskladje med rastjo prebivalstva in ravnmi emisij toplogrednih plinov* Central Express
 • EU Zeleni teden 2023: Zagotavljanje sveta Net Zero – Central Express
 • AOdgovori G. Cinquevicius predstavil evropskemu poslancu Pisno vprašanje – Uporaba Uredbe o embalaži in odpadni embalaži na področju vina
 • nZN Po tednu pogovorov ostajajo delitve glede tega, kako zmanjšati onesnaževanje s plastiko – ZDA, Rusija in Kitajska imajo raje prostovoljni sistem za vzpostavitev lastnih pravil – Financial Times

Varnost zdravja, hrane in izdelkov

 • SKrepitev farmacevtskega ekosistema v podporo konkurenčnosti in pravičnemu dostopu do zdravil – Izmenjava idej
 • BDirektiva 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 98/24/ES in Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za svinec in njegove anorganske spojine ter diizocianati – Splošni pristop
 • Digitalno zdravje: Komisija in Svetovna zdravstvena organizacija sta začeli prelomno digitalno zdravstveno pobudo za krepitev globalnega varovanja zdravja – IP/23/3043

Prevoz in mobilnost

Območje svobode, varnosti in pravice

 • DDiplomatska konferenca za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskovanju in preiskovanju genocida, zločinov proti človečnosti, vojnih zločinov in drugih mednarodnih zločinov (MLA konferenca) (Ljubljana, 15. do 26. maj 2023) – Informacije Iz Slovenije
 • COdgovorni Johansen v Antwerpnu, da se udeleži ministrskega srečanja o boju proti hudemu in organiziranemu kriminalu – Central Express

ECB, EURO & gospodarstvo

 • ESB – Banka evroobmočja Obrestna mera Statistika: april 2023
 • Adoločene cene, zavarovanje in bančni kredit: primer Covid-19 in nepremičnine – serija delovnih dokumentov ECB št.2823
 • CVstopna bančna komunikacija in zaupanje: Eksperimentalna študija o Evropski centralni banki in javnosti – serija delovnih dokumentov ECB št.2824
 • ENove zgodbe o uspehu v Evropi temeljijo na visokem luksuzu, ne na visoki tehnologiji – kar odpira težka vprašanja za celino v dobi široke premoženjske neenakosti in počasne rasti – Financial Times

Prihodnost Evrope

 • AZenda: Korperjevo srečanje (1. del & 2. del) – 7. in 9. junij 2023

Zunanji odnosi

 • DSplav zapisnik Sveta Evropske unije – (Zunanje zadeve) -22. in 23. maj 2023
 • KOsovo* – Poročilo visokega predstavnika v imenu Evropske unije o zadnjih dogodkih
 • JPoročilo revije Mazilo Predsednik Kirgiške republike g. Sadir Zabarov in predsednik Sveta Evrope g. Charles Michael

Invazija EU na Ukrajino

 • EU podaljšuje prepoved uvoza ukrajinskega žita: veleposlaniki – Kijev kljub zadnji pritožbi podaljšuje omejitve do sredine septembra – Politico.eu
 • UHitra obnova Crane bi bila v interesu same Evrope – povojno načrtovanje bi se moralo osredotočiti na to, da bi država postala središče zelenega prehoda na celini – Financial Times

BREXIT

READ  Novo poročilo opozarja, da bo le devet držav doseglo podnebne cilje EU v skladu s prenovljenimi pravili financiranja

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

| Long Play 2020 | All Rights Reserved|