Evropska investicijska banka SID banki zagotavlja 50 milijonov evrov za vlaganje v infrastrukturne projekte v Sloveniji

Evropska investicijska banka (EIB), banka Evropske unije, bo Slovenski izvozni in razvojni banki (SID banka) zagotovila 50 milijonov evrov za ustvarjanje novega vira cenovno dostopnejšega financiranja za naložbe v male infrastrukturne projekte, ki jih spodbujajo slovenske občine. SID banka bo naložbo EIB povezala z zasebnimi sredstvi in ​​tako odprla skupno 100 milijonov evrov za vlaganje v razvoj občin v Sloveniji.

Lokalne samouprave in njihova javna podjetja bodo lahko v svojih lokalnih skupnostih financirale manjše infrastrukturne projekte, ukrepe za energetsko učinkovitost in okoljevarstvene pobude.

Operacija pospešuje zeleni in trajnostni razvoj Slovenije, izboljšuje kakovost življenja in pogoje za poslovanje v državi ter krepi gospodarsko, socialno in regionalno kohezijo Evropske unije. Slovenske občine bodo lahko vlagale v zmanjševanje porabe energije, izgube energije in emisij ogljika, s čimer bodo prispevale k uspehu globalnih podnebnih ukrepov in načrtov EU, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna.

Liliana Pavlova, podpredsednica Evropske investicijske banke, pristojna za poslovanje v državi, je povedala: »Evropska investicijska banka in SID banka sta ustvarili nov vir dostopnega financiranja za hitrejši razvoj občin ter gospodarski in družbeni razvoj v Sloveniji. Izboljšanje življenjskih razmer , energetska učinkovitost in varstvo okolja v lokalnih skupnostih Prispevek k prioritetam Slovenije in Evropske unije v regionalnem razvoju Krepitev kohezije Evropske unije je del DNK Evropske investicijske banke in eden od razlogov za našo ustanovitev več kot pred šestimi desetletji. Zahvaljujem se SID banki, da nam je dala priložnost za nadaljnjo krepitev Slovenije in Evropske unije.«

Sibil Svilan, predsednik in izvršni direktor SID banke, je povedal:

»Dobro dolgoročno sodelovanje med Evropsko investicijsko banko in Sedno International Banko je ponovno potrdilo novo posojilo v višini 100 milijonov evrov, ki bo zagotovilo možnosti financiranja občin in občinskih javnih podjetij. Sredstva bodo na voljo za projekte na področjih infrastrukture, energije, učinkovitosti in okolja Vse prednosti sredstev EIB za gospodarstvo – dolge ročnosti, širok nabor možnosti in načinov koriščenja sredstev, cenovne ugodnosti, stalna razpoložljivost in geografska pokritost – bodo prenesene preko poslovnih bank s posredniško SID banko, in tudi neposredno preko SID banke. Trdno verjamem, da bodo vsi financirani projekti ključnega pomena za trajnostni razvoj Slovenije, kjer je uspešno izvajanje projektov javne infrastrukture odvisna od ugodnih dolgoročnih virov financiranja.«

READ  Bogdan Bogdanović meni, da je Slovenija prva tekma za zlato na EuroBasketu

Slovenija je bolj konkurenčna, pametnejša, zelena in nizkoogljična

To posojilo EIB podpira prednostne naloge, začrtane v kohezijski politiki EU – Evropa in Slovenija bolj konkurenčna in inteligentna; Bolj zelen, nizkoogljičen prehod v ogljično nevtralno gospodarstvo; Evropa je bolj povezana s krepitvijo mobilnosti; Evropa je bolj socialna in vključujoča; Evropa je bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega regionalnega razvoja po vsej Evropski uniji. Samo med letoma 2014 in 2020 je Evropska investicijska banka zagotovila 123,8 milijarde EUR za projekte v kohezijskih območjih EU v podporo tem ciljem.

Samo v letu 2020 so posojila EIB kohezijskim projektom znašala 19,5 milijarde evrov.

Franc Janez

Popotniški navdušenec. Posneta TV ninja. Neprimerno poslovanje. Twitter praksa.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x