Emisije toplogrednih plinov v gospodarstvu EU: -4 % v četrtem četrtletju 2022 – Izdelki Eurostat News

V četrtem četrtletju leta 2022 so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva EU znašale 938 milijonov ton CO2Ekvivalenti (CO2-eq), zmanjšanje za 4 % v primerjavi z istim četrtletjem leta 2021 (978 milijonov ton CO2-eq). To zmanjšanje spremlja nekaj gospodarskega okrevanja, kot kaže 1,5-odstotno povečanje bruto domačega proizvoda (BDP) EU v četrtem četrtletju leta 2022 v primerjavi z istim četrtletjem leta 2021. V pandemičnem četrtem četrtletju 2019 so se emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva EU zmanjšale za 6 % (z 994 na 938 milijonov ton CO2-eq).

Podatek izhaja iz podatkov četrtletnih ocen izpustov toplogrednih plinov po gospodarski dejavnosti, ki jih je danes objavil Eurostat. Četrtletne ocene emisij toplogrednih plinov dopolnjujejo četrtletne socialno-ekonomske podatke, kot sta BDP ali zaposlenost. Ta članek predstavlja nekaj ugotovitev iz obsežnega statističnega dokumenta o četrtletnih emisijah toplogrednih plinov.

Palični grafikon in črta trenda: Emisije toplogrednih plinov po gospodarstvu in BDP, EU Q4 2019–Q4 2022 (v milijonih ton ekvivalenta CO2, verižne količine (2015) v milijonih €)

Izvorni nizi podatkov: env_ac_aigg_q in namq_10_gdp

V četrtem četrtletju 2022 so bili gospodarski sektorji, odgovorni za največ izpustov toplogrednih plinov, ‘proizvodnja’ in ‘stanovanjska dejavnost’ (vsak po 21 %), ‘elektrika, oskrba s plinom’ (20 %), ‘kmetijstvo’ (13 %), sledita “prevoz in prihranki” (11 %).

V primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2021 so se emisije zmanjšale v 6 od 9 gospodarskih sektorjev, so pokazali podatki, pri čemer se je ‘oskrba z vodo spreminjala za -0,3 %’; -9,7 % v sektorjih ‘Kanalizacija, ravnanje z odpadki’ in ‘Gradbeništvo’ ter sektorju ‘Oskrba z električno energijo, plinom, paro in klimatizacijo’. Emisije so se povečale le v treh sektorjih, ‘Promet in skladiščenje’ (+7,0 %), ‘Storitve (razen transporta in skladiščenja)’ (+1,6 %) in ‘Rudarstvo in kamnolomstvo’ (+1,0 %).

Izpusti toplogrednih plinov so se zmanjšali v 23 državah EU

V primerjavi z istim četrtletjem leta 2021 so se emisije v četrtem četrtletju 2022 zmanjšale v skoraj vseh državah EU, razen na Irskem (+12,3 %), Latviji (+6,8 %), Malti (+6,4 %) in Danskem (+1,9 %). ). ), kjer so se povečale. Tudi tej skupini članic EU se je povečal BDP.

READ  Leta 2022 bo Air Serbia poslovala z dobičkom

Od držav EU, ki so zmanjšale izpuste toplogrednih plinov, so najbolj upadle Slovenija (-15,9 %), Nizozemska (-9,9 %) in Slovaška (-6,9 %).

Stolčni grafikon: Stopnja rasti izpustov toplogrednih plinov po gospodarstvih in BDP, 4. četrtletje 2022 (sprememba v % glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Izvorni nabor podatkov: env_ac_aigg_q in namq_10_gdp

Od 23 držav EU je le 5 držav zabeležilo zmanjšanje izpustov (Estonija, Luksemburg, Litva, Finska in Švedska).

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x