Člani strateškega gospodarskega sveta razpravljajo o najbolj spodbudnem okolju za rast usmerjena podjetja in delovna mesta

Ministrstvo bo v prihodnjih mesecih oblikovalo delovne skupine, v katerih bodo sodelovali tudi predstavniki socialnih partnerjev, ki bodo pripravile konkretne zakonske predloge za posamezna področja, ki bodo nato ob začetku javne razprave predstavljeni javnosti.

“Naša trenutna prioriteta je pomoč slovenskim podjetjem v času energetske krize,” je dejal Madjas Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ob tem je pomembno razmišljati razvojno. S tem namenom so člani strateškega ekonomskega sveta danes prvič izmenjali mnenja o tem, kako slovenskemu gospodarstvu zagotoviti še bolj spodbudno in v rast usmerjeno poslovno okolje. Razvoj in nujna potreba po kadrovskih institucijah in ustreznem nagrajevanju delavcev. Naš cilj je slovenskemu gospodarstvu zagotoviti konkurenčnejše pogoje za razvoj podjetij.

Podpora širitvi slovenskih razvojnih institucij

Člani sveta so najprej izmenjali mnenja o priložnostih in spodbudah, ki jih potrebujejo podjetja v zgodnjih fazah razvoja, tj. ‘scale-up’ podjetja z velikim potencialom rasti. Pozdravili so pobudo ministrstva za bolj strukturirano razpravo o podpori, ki jo potrebujejo razvojno naravnana podjetja v začetnih fazah delovanja in razvoja. V svojih razpravah so člani poudarili potrebo po ustvarjanju priložnosti za več virov financiranja, zlasti tveganega kapitala, za nastajajoča visokotehnološka podjetja z visoko dodano vrednostjo. Poleg tega bi morala biti finančna podpora bolj usmerjena in sredstva manj razpršena ter spremljati donosnost vložene javnofinančne podpore. Sprejeti je treba odločitve o tem, kateri trendi in panoge so smiselni za naložbe.

Člani so poudarili, da je pomembno zagotoviti, da slovensko gospodarstvo domačih, visoko usposobljenih strokovnjakov ne bo zapuščalo tujine, zaposlovanje tujih delavcev pa je treba olajšati z zagotavljanjem stabilnega in spodbudnega okolja tako za življenje kot delo strokovnjakov iz tujine. Nekateri člani so opozorili, da moramo zagotoviti okolje za rast celotne vertikalne verige industrije, pri čemer ne smemo pozabiti na spodbude in predvidljivo okolje, ki ga potrebujejo velika podjetja v tradicionalnih sektorjih proizvodnje, logistike, hrane in drugih industrij. Ti sektorji so ključnega pomena za delovanje gospodarstva kot celote in so pomembni poslovni partnerji za mala podjetja, vključno z razvojnimi podjetji.

READ  Je menjava evra res povzročila dodatno inflacijo na Hrvaškem?

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) opredeljuje „razširjeno“ podjetje kot podjetje s povprečno letno rastjo vsaj 20 % v zadnjih treh letih in vsaj 10 zaposlenimi na začetku te rasti. Glavna značilnost teh podjetij je, da imajo zelo velik potencial rasti. Študija Svetovnega gospodarskega foruma je poudarila, da vsa zagonska podjetja ne prerastejo v velike korporacije. Zmagovalci so z novimi tehnologijami in storitvami prinesli velike spremembe v družbi ter znatno povečali zaposlenost. Glavna razlika med start-upom in scale-upom je v tem, da start-up išče bolj vzdržen poslovni model, medtem ko scale-up tak model že ima. Njihov glavni izziv je obvladovanje hitre rasti in ohranjanje operativnega nadzora nad podjetjem v fazi hitre rasti.

Razprave o konceptualnem okviru zakona o razvojnih delih

Ministrstvo je začelo s pripravo Zakona o razvojnih delovnih mestih, s katerim želi povečati konkurenčnost slovenskih podjetij pri zaposlovanju razvojnih delavcev. Strateški ekonomski svet je danes opravil prvo obravnavo konceptualnih okvirov tega zakona.

Člani so med razpravo pozdravili razprave o osnutku zakona, saj želijo podjetja izboljšati plače visokokvalificiranih delavcev. Izpostavili so tudi potrebo po čim bolj enostavnem, administrativno nezahtevnem in neprepustnem za zlorabe sistemu. V razpravi so bile podane pripombe o obliki spodbud ter ciljnih kategorijah podjetij in delovnih mest.

Razprave o privlačnosti Slovenije za globalne talente

Ministrstvo namerava tudi ustvariti pravno podlago za zaposlovanje visokokvalificiranih strokovnjakov iz tujine v Sloveniji. Ker se gospodarski sektor sooča z dolgotrajnimi postopki zaposlovanja nerezidentov, je ministrstvo predlagalo hitrejši postopek zaposlovanja tujih strokovnjakov. S tem bomo zmanjšali pomanjkanje določenih strokovnjakov in znanj na določenih področjih ter izboljšali mednarodno konkurenčnost slovenskih podjetij.

Člani so pozdravili obseg in usmeritev predlaganih rešitev. Podali so predloge glede pogojev za zavode in zaposlene ter predlagali, da bi se podoben sistem vzpostavil tudi za tuje študente. Hitra zaposlitev ni potrebna le za kvalificirane delavce, ampak tudi za druge vrste delavcev, ki so ključni za preživetje drugih podjetij, ki nimajo osnovnih človeških virov. Konceptualni okvir bo predmet nadaljnjega usklajevanja in medresorskega usklajevanja med ministrstvom in skupnostnimi deležniki.

READ  Vatikansko sodišče je poslušalo kardinalov tajno posnet telefonski pogovor s papežem

Nagrajevanje delavcev z udeležbo pri dobičku

Ministrstvo bo podalo tudi pobudo za spremembo obstoječega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku za spodbujanje udeležbe delavcev pri dobičku podjetij. Te idejne rešitve, ki jih bodo socialni partnerji in pristojna ministrstva še dodelali, so pozdravili tudi člani Ekonomsko-strateškega sveta.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x